Registreerumine 

 • Registreerumiseks kursusele tuleb täita vastav vorm, saata täielik ja korrektne info osaleja ja koera kohta.
 • Registreerumine on lõpule viidud, kui  OÜ Hea Koer arveldusarvele SEB pangas a/a EE731010220191224222 on üle kantud 10€ registreerimistasu. 
 • Registreerimistasu peaks olema laekunud hiljemalt 2 päeva pärast registreerimisankeedi täitmist. 
 • Registreerimistasu arvestatakse kursuse maksumusest maha (näiteks 70€  maksva koolituse puhul maksate ette 10€ ja kohapeal 60€). 
 • Registreerimistasu õigeaegse maksmisega kindlustate endale koha grupis. 
 • Registreerimistasu (10€) kursusest loobudes ei tagastata.
 • Koolitaja süül ära jäänud koolituste registreerimistasud kantakse registreerujatele tagasi.
 • Koolituse eest tasutakse sularahas esimeses tunnis või ülekandega hiljemalt 1. tunni toimumise päevaks. Kui koolituse eest ei ole tasutud eelpool nimetatud tähtajaks, on koolitajal õigus õpilane grupist välja arvata.
 • Koolitajal on õigus teha soodustust eelmisel kursusel väga edukalt töötanud õpilastele.
 • Juba alanud kursuse katkestamisel kursuse osalustasu üldjuhul tagasi ei maksta. 
 • Puudutud tunni eest raha tagasi ei maksta ja tundi ei asendata, välja arvatud allpool toodud juhtudel:
  • Tund jääb ära koolitaja süül.
  • Tund jääb ära ilmastikuolude tõttu, kui tund toimub õues.
 • Osaleja kinnitab registreerimistasu tasudes, et on teadlik Kursusel osalemise tingimustest ning nendega nõus. 
 • Tundi on oodatud ainult terved koerad

Kursusel osalemise tingimused

Koer

 • Turvalisuse kaalutlustel ei saa grupikoolitustes osaleda inimeste ja/või koerte suhtes agressiivsed koerad.
 • Kui koeral algab kursuse vältel innaaeg, siis ootame koolitusele omanikku ilma koerata. 
 • Koolitusele on oodatud ainult terved koerad. Kui kahtled, kas su koer on terve või mitte, jäta ta pigem koju, jälgi päev-paar või võta kohe ühendust loomaarstiga! (Kõhulahtisuse, oksendamise, palaviku, lonkamise jm sümptomite korral palun pöörduda veterinaari poole).
 • Tugevaid arguse või ebakindluse märke näitava koera puhul võta palun enne grupikoolitusse registreerumist koolitajaga ühendust ning kirjelda oma probleemi. Koos leiame loodetavasti koerale ja grupile parima lahenduse.

Inimene

 • Koolituses osaleja vastutab igal hetkel oma koera eest. Mitte ühelgi hetkel ei lähe vastutus koera eest üle koolitajale, ruumi valdajale või kellelegi kolmandale. 
 • Alaealise osaleja puhul on nõutav täiskasvanu kohalolu, kes vastutab koera ja lapse eest.
 • Ära palun sisene saali enne, kui eelmine koolitusgrupp on väljunud. Oma koolitust oodates ole palun õues, jaluta koera ümbritsevatel haljasaladel või oota autos. Trepikojas ootamine suurendab oluliselt agressiivsete kokkupõrgete riski koerte vahel, samuti on trepikojas liikvel võõraid inimesi, kes võivad koeri karta.
 • Kanna alati kaasas mitmeid kilekotte ja paberit oma koera järelt koristamiseks! Stressirohketes oludes võib koeral kõht lahti olla ning ta võib teha plaanitust rohkem hunnikuid. 
 • Koolituses osaleja kohustub ära hoidma märgistamist trepikojas, samuti autodele või maja seintele.Individuaalkoolituse tingimused

 • Individuaalkoolitus toimub reeglina kliendi kodus. 
 • Tunnid toimuvad reeglina 2 korda nädalas, vahel ka 1 kord nädalas.
 • Kokku lepitud ajal tunnist loobumisest tuleb teatada vähemalt 24 tundi enne tunni algust, vastasel juhul  on koolitajal õigus arvestada tunni eest tasu vaatamata tunni ärajäämisele.

 • Esimene kord toimub 2-tunnine (120 min) konsultatsioon, mille käigus kaardistame probleemid, soovid, eelistused. 
 • Esmane konsultatsioon on vajadusel võimalik ka Skype vahendusel pidada. 
 • Järgnevad kohtumised on reeglina 60-90 minutit, sõltuvalt vajadustest ja võimalustest.
 • Aega arvestatakse jooksvalt. (See tähendab, et näiteks kaks 90-minutist kohtumist annab kokku 3 tundi koolitusaega. 70 minutit ja 80 minutit annab kokku poolteist tundi koolitusaega.)

 • Kui klient otsustab alustatud kursuse pooleli jätta või ületab seatud ajalimiidi (6 tundi -2 kuud või 10 tundi- 3 kuud), siis toimumata jäänud tundide tasu tagasi ei maksta. Kokkuleppel koolitajaga  on võimalik taotleda tundide kaugemasse tulevikku lükkamist. Sel juhul tuleks koolitajat informeerida niipea, kui on selgunud vajadus ja mõjuv põhjus seda teha.
 • Omanik vastutab oma koera eest igal hetkel. Vastutus ei lähe koolitajale üle ka koolituse toimumise ajal. 
 • Omaniku kohus on tagada koolitaja ja teiste ümberkaudsete turvalisus.

Tasumine.

 • Esimesel kohtumisel tasutakse sularahas kas vaid esmase konsultatsiooni eest või kogu kursuse eest (6 tundi või 10 tundi).
 • Makstes korraga kursuse  eest (6 või 10 tundi), on 1 tunni hind soodsam kuni 5€. 
 • Kui kogu kursuse eest pole tasutud teise kohtumise alguseks, siis kehtib tunnile üksiktundide tariif. 
 • Kui esimene konsultatsioon toimub Skype vahendusel, siis peaks esimese konsultatsiooni tasu (või kogu kursuse summa) olema laekunud esimese tunni toimumise päevaks OÜ Hea Koer arveldusarvele ning sellekohane maksekinnitus tuleks saata e-maili manuses aadressile hea.koer@gmail.com. Kui  olete maksnud vaid esmase konsultatsiooni eest, kuid soovite kursusega jätkata, siis tuleb ülejäänud kursusetasu kanda 2 päeva jooksul peale esimest konsultatsiooni OÜ Hea Koer arveldusarvele.
 • Kui klient elab Tartust kuni 10 km raadiuses, siis lisandub 3€ transpordi eest. Pikemate distantside puhul kalkuleeritakse hind vastavalt kilometraažile.Seminaridele ja õppepäevadele registreerumise tingimused
 • Registreerudes seminarile, loengule või õppepäevale tuleb tasuda kogu osalemistasu 2 päeva jooksul pärast koolitajapoolse kinnituse saamist, et vaba koht on olemas. Vastasel korral kaotab esialgne broneering kehtivuse ning teie koht vabastatakse järgmistele huvilistele.
 • Kuna seminaride, loengute ja õppepäevade korraldamisega kaasnevad erinevad kulutused, mis tuleb ära teha enne koolituse toimumist. Seepärast on vajalik teada ette osalejate arvu. Samal põhjusel on tarvis ka registreerimistasu ette maksmine. Kui Sul siiski selgub, et pole võimalik koolitusele tulla, siis osalustasu tagastamise tingimused on järgmised:
  2 kuud enne koolitust - tagastatakse 100% osalustasust
  1 kuu enne koolitust - tagastatakse 75% osalustasust
  14 päeva enne koolitust - tagastatakse 50% osalustasust
  Teenustasu tagastuste puhul - 5€.
 • Koolitaja süül ära jäänud ürituse osalustasud tagastatakse registreerunutele täies mahus.
 • Koeraga koolitustele on oodatud ainult terved koerad. Kõhulahtisuse, oksendamise, palaviku, lonkamise jm sümptomite korral palun pöörduda veterinaari poole ning tulla tundi ilma koerata.
 • Koera tuleb jalutada enne koolitushallist kaugemal haljasalal. 
 • Korista oma koera järelt ning viska prügi prügikasti!