Retriiverite tõukatsel hinnatakse koera sotsiaalsust, koostöövalmidust, oskust tuua saaki veest ja maalt, ajada jälge, otsida maa-alalt ning tuua omanikule saak kätte. Samuti peab koer pauku rahulikult suhtuma. Nõudmised, mis esitatakse koerale tõukatsetel, on olulised ka reaalses jahiolukorras. 

Mida tõsisemalt tahad oma koeraga sel alal tegutsema hakata, seda varem peaks koolitust alustama. Kui soovid oma kutsikast jahikaaslast, siis ära oota pikalt, vaid alusta kohe kutsikaeas vastava koolitusega!

Tõukatsete koolituseks eraldi kursuseid ma hetkel ei tee, aitan vahel tõuühingute poolt korraldatavatel koolitustel. Kui aga on konkreetseid probleeme ühe või teise elemendi juures, siis võib ühendust võtta ja individuaalkoolituse osas kokku leppida.
Suurema huvi korral tasub uurida Eesti Retriiverite Tõuühingust ja Kuldsete Retriiverite Tõuühingust, kus ja millal lähimad koolitused plaanis on. 


KLIKKERKOOLITUSEST
  • Klikkerkoolitus on tinglik nimetus. Klikkerkoolituseks nimetatakse tavaliselt sellist koolitusviisi, kus kasutatakse markersignaali (klikker) ning positiivset kinnistust. Välditakse õppijale negatiivsete tagajärgede loomist. Õppeprotsess peaks olema hästi liigendatud ja üles ehitatud nii, et see on õppijale pidevalt jõukohane (või väljakutset pakkuv, ent siiski jõukohane). Ometi on sõna "klikkerkoolitus" aja jooksul devalveerunud ning paljud "klikkerkoolitajad" ei muuda õppimiskogemust õppija jaoks positiivseks.
  • Tark treenimine. Iga loomaomanik on mõnes situatsioonis ka loomatreener. Iga loomatreener peaks teadma, mis on operantne tingimine, klassikaline tingimine. Kuidas harjutada looma uute nähtustega jne. Operantne tingimine on tahtlik õppimine: loom teeb teadlikke valikuid ja manipuleerib tahtlikult oma keskkonnaga. Kuna kõik elusolendid kalduvad kordama neile positiivse tagajärje toonud käitumisi, siis  positiivne kinnistus sellel tuginebki. Pakume koerale preemiat nende käitumiste eest, mida soovime treenida ning seeläbi tugevdame neid käitumisi. 
    Klassikalise tingimise käigus toimub tahtele allumatu õppimine. (Meenuta Ivan Pavlovi tehtud katset koertega - lamp läheb põlema ja koeral hakkab ila hakkab tilkuma, kuna lamp on saanud söögi ennustajaks.) Klassikalise tingimise kaudu õpivad loomad oma elus väga palju. Vahel on inimesel neid olukordi raske kontrollida, kus klassikaline tingimine töötab, ent sageli ongi tõhus kasutada just klassikalist tingimist, et looma käitumist muuta.
  • Looma treenimine tähendab seda, et me tunneme seda loomaliiki, seda konkreetset looma kui isiksust, arvestame tema eripärade ja vajadustega ning kohandame treeningu tema vajadustele vastavalt. Selleks on inimesel vaja palju teadmisi ja oskusi. Ühelgi koolitusel osalemine ei asenda ise lugemist, vaatlemist, analüüsimist. Koolitused annavad sageli inspiratsiooni, ent kodutööd tehakse ikka kodus.

  • Õppeprotsess olgu turvaline. Vigade tegemine õppimise käigus on loomulik. Selle eest karistamine on suur eksimus, mis lõhub õppija usaldust õpetaja/ treeneri vastu ning, veel hullem, lõhub õppija enesekindlust.
  • Kas klikkerit tuleb kogu aeg kaasas kanda? Klikkerit kasutatakse uute käitumiste õpetamiseks ja kui käitumine on selge, kasutatakse kinnistamiseks sõna ja preemiat nii nagu ikka. Samuti on klikker kasulik juba selgeks õpitud käitumise täiuslikuks lihvimiseks, kuna klikkeriga saab oluliselt täpsemalt ära märkida õige liigutuse/ asendi, mida premeeritakse.
    Klikkerit ei kasutata agressiivsuse või hirmuga seotud probleemide puhul ning erinevate nähtustega harjutamise juures.